Klanten beoordelen ons met een:

  • Betaal geen meerprijs voor een kleur
  • Behoud / opbouw schadevrije jaren
  • Gratis thuisbezorgd
  • Bestel eenvoudig online
  • Betaal geen meerprijs voor een kleur
  • Behoud / opbouw schadevrije jaren
  • Gratis thuisbezorgd
  • Bestel eenvoudig online

Privacy en cookies

Privacy statement van Hitachi Capital Mobility


Hitachi Capital Mobility Netherlands neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit
welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement
lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan dit
Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met
.

Wie is Hitachi Capital Mobility Netherlands?
Hitachi Capital Mobility Netherlands is de besloten vennootschap Hitachi Capital Mobility Netherlands
BV, kantoorhoudende te (9723 TX) Groningen aan Trondheimweg 5, ingeschreven in handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 02037615.
Hitachi Capital Mobility Netherlands is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hitachi Capital Mobility Netherlands heeft een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor
gegevensbescherming. Je kunt deze bereiken via .

Hoe gebruikt Hitachi Capital Mobility Netherlands jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hitachi Capital Mobility Netherlands
persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hitachi Capital
Mobility Netherlands voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te
mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hitachi Capital Mobility Netherlands worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, procesverbetering, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Klant, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf en procesverbetering
Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te
leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Gebruik van de My Mobility App na downloaden hiervan door de berijder
Gegevens: Contactgegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst en informatie te kunnen leveren, locatiegegevens voor het tonen van tankstations en autobedrijven in de nabijheid. Dit betreffen gegevens van de berijder van het voertuig
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Credit-check, assurantiecheck
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, wachtwoord, geboortedatum, inkomen,
schulden, leningen, woonlasten, IBAN, aantal schadevrije jaren, rijbewijsnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?
Hitachi Capital Mobility Netherlands heeft gegevens over jou in bezit omdat je gegevens aan ons verstrekt
heeft en omdat Hitachi Capital Mobility Netherlands gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die
andere partijen zijn: Stichting BKR, Verzekeraars.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten
met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Hitachi Capital Mobility Netherlands over je zijn vastgelegd, kun je een
verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je een verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij
Hitachi Capital Mobility Netherlands. Je kunt verzoeken dat Hitachi Capital Mobility Netherlands jouw
gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Het verwijderen van je gegevens is alleen
mogelijk na beëindiging van de overeenkomst.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hitachi Capital Mobility Netherlands te verzoeken
de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hitachi Capital Mobility
Netherlands of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van Hitachi Capital Mobility Netherlands te verkrijgen. Hitachi
Capital Mobility Netherlands zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op
eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je
gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heb je
het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel
dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hitachi Capital Mobility
Netherlands je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hitachi Capital Mobility Netherlands
Een verzoek kan verstuurd worden naar . Je kunt je verzoek ook richten
aan:
Hitachi Capital Mobility Netherlands BV
t.a.v. de directie
Trondheimweg 5
9723 TX Groningen

Hitachi Capital Mobility Netherlands zal jouw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later
dan één (1) maand nadat Hitachi Capital Mobility Netherlands een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als
Hitachi Capital Mobility Netherlands je verzoek afwijst zal zij in het antwoord aangeven waarom het
verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
· Verwerkers
· Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Hitachi
Capital Mobility Netherlands
· Partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van informatie in de My Mobility App.

Het kan zijn dat Hitachi Capital Mobility Netherlands verplicht is je gegevens te verstrekken aan een
derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hitachi Capital Mobility Netherlands ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Hitachi Capital Mobility
Netherlands worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen
van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna “Apparaat”) worden opgeslagen. De
cookies die via de website van Hitachi Capital Mobility Netherlands worden geplaatst, kunnen jouw
apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’
hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Welke cookies gebruikt Hitachi Capital Mobility Netherlands?
Functionele cookies
Hitachi Capital Mobility Netherlands maakt in eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies
zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.
Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina
niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Hitachi Capital
Mobility Netherlands gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze
analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Hitachi Capital Mobility Netherlands
verstrekt. Hitachi Capital Mobility Netherlands krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt
gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en of haar dienstverlening zo nodig
aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

Hitachi Capital Mobility Netherlands maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics
en HotJar.

We hebben onze diensten zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende
maatregelingen hebben genomen:
a. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst
b. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere
doeleinden gebruikt mogen worden
Privacy-statement Privé Lease HCM V2 5/6
c. Jouw IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld

Social plug-ins
Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram en YouTube.

Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en
deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw apparaat geplaatst. Dit
kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikerservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens
tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere website te
volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Tracking cookies
Hitachi Capital Mobility Netherlands maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die je op
basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie
op jouw apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw apparaat te
herkennen als na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt
van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Hitachi Capital Mobility Netherlands om je
op die andere website advertenties te tonen. Hitachi Capital Mobility Netherlands werkt samen met de
volgende derde partijen: Google Ads en AdCrowd.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Hitachi Capital Mobility Netherlands
alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan
andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Hitachi Capital Mobility Netherlands voor het plaatsen en
uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door jouw browser zo in te stellen dat deze geen: cookies
accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie
van jouw browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde
onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft
alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt
van meerdere computers en/of browsers moet je bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer
en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt
persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens
het privacy statement van Hitachi Capital Mobility Netherlands van toepassing.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement
na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hitachi Capital Mobility
Netherlands je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook
als je een klacht hebt over de manier waarop Hitachi Capital Mobility Netherlands jouw gegevens verwerkt,
kun je een e-mail sturen naar .

Je kunt jouw verzoek ook richten aan:
Hitachi Capital Mobility Netherlands BV
t.a.v. de directie
Trondheimweg 5
9723 TX Groningen

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied
van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Al 6 jaar klant

"6 jaar geleden een Clio estate genomen heb deze twee maal na het contract vernieuwd. Na 5 jaar gekozen voor een Capture, deze zat niet in het aangeboden assortiment maar hoorde binnen een paar dagen wat deze zou gaan kosten. De verdere afhandeling verliep weer uitstekend".

Zorgeloos rijden

"Gewoon top, gewoon doen, en zorgeloos rijden. Gewoon heel goed, stel je vraag en je krijgt een goed antwoord. Dit is de 3e auto en de service is in helder Nederlands".

Zeer loyaal bedrijf

"Zeer goed geholpen van begin tot eind en nog steeds. Zeer meedenkende mensen."

Lekke band

"Het succes van privé lease; ik had een lekke band vanmorgen, gebeld en binnen het half uur gerepareerd en geen banden gewisseld, top service".

Bram Reinders

Grote glimlach

"Vandaag zelf mijn UP gehaald. Goede ontvangst en omdat ik 2 families had geadviseerd naar Privé Lease te gaan een MEGA GROTE bos bloemen ontvangen. En de 260 km naar huis met een grote glimlach gereden".

Jacqueline Postma

Wat een ontvangst

"Wat een ontvangst! Heel vriendelijk en zijn super geholpen! Ga zo door".

Saskia van Etten- van Nijatten

Goede service

"Bedankt voor de goede service en we zijn zeer netjes geholpen" .

Cor Kiekens

Geen kleine lettertjes

"Een jaar geleden hebben we na veel speurwerk op internet, voor Hitachi Capital Mobility gekozen. Ook al is het 150km bij ons vandaan. Nu een jaar later zijn we nog steeds tevreden en staat er helemaal niets geks in de kleine lettertjes en is alles wat het lijkt ook echt waar. Gewoon TOP!"

Dhr. Mooijen

Beoordeling door klanten: 10.0/10 - 161 beoordelingen